Добре дошли в нашия магазин
Красиви всеки ден

Общи условия

 

1. Общи условия на ОНСЕТ ЕООД,  представляващ платформата за електронна търговия OMNIA.BG
   

 Общите условия уреждат правилата за използване на OMNIA.BG, включително сключването на договор за покупко-продажба между ОНСЕТ ЕООД, представляващ OMNIA.BG, и Клиента. ОНСЕТ ЕООД предоставя възможността на Клиента да закупи предлаганата стока в платформата за електронна търговия, чрез подаване на заявка наречена "поръчка" и заплащане на съответната продажна цена при съобразяане и спазване, от страна на Клиента, на настоящите общи условия. Клиентът може да направи своите заявки (поръчки) за закупуване на дадена стока само след изразяване на своето съгласие, с което се счита за обвързан да спазва клаузите на Общите условия.
  

2. Данни за Продавача


       ОНСЕТ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ж.к "Еленово", 20 и адрес за упражняване на дейността и за кореспонденция: гр. Благоевград, кв. Грамада, СТ "Пиринснаб", Административна сграда, ет. 1, офис 10, ЕИК: 101708932, регистрация по ЗДДС: BG101708932, МОЛ: Александър Димитров.
     ОНСЕТ ЕООД  администрира електронния магазин OMNIA.BG и всички видове стоки от него ще се изпращат от посочения адрес за упражняване на дейността.
     Може да се свържете с OMNIA.BG на телефон: +359 882 979 106  или на e-mail:  office@omnia.bg В посоченото рабтно време на Е-магазин наш сътрудник е винаги на разположение за своите клиентите. Телефоните за връзка са платени.

3. Дефиниции
  

 • Клиент - всяко е физическо лице на или над 18 г., юридическо лице или друго правно образувание, което може да си направи регистрация на платформата на OMNIA.BG, да създаде своята заявка, да се съгласи с общите условия за покупко-продажба от разстояние на платформата. За тази цел, Клиентът трябва да даде следната регистрационна информация - име, фамилия, адрес, телефон, email-адрес, а за клиентите, които правят регистрация на фирма или изискват фактура върху закупената стока, освен основните данни за клиента, предоставят и ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ. Клиентът гарантира, че подадените данни са истински и въз основа на тях се издават нужните документи. Клинтът носи пълна отговорност за опазване на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице, чрез използването им;
 • Продавач - OMNIA.BG, предлагащ стоки или услуги на онлайн платформа, представляван от ОНСЕТ ЕООД;
 • Платформа - сайтът, нарачен OMNIA.BG;
 • Акаунт - раздел от платформата, който е формиран от e-mail адрес и парола, който позволява на клиента да изпрати поръчката, като в него се съдържат всички нужни данни за получаване на закупената стока от Е-магазина;
 • Раздел "Любими" -  раздел в акаунта, който позволява на потребителя да създаде свои списъци от стоки, които желае да следи във връзка с евентуални покупки, чрез използване на услугата, предлагана от OMNIA.BG  за следене на стоките посредством получаването на Търговски Съобщения от негова страна;
 • Поръчка - електронният документ между клиента и  OMNIA.BG, чрез който клиентът заявава закупуването на желаната от него стока, като там може да избира различен брой продукти, в неговите вариации, може да комбинира с продукти от всички категории, като Продавачът е длъжен да изпрати поръчката в пълния вид подаден от клиента;
 • Договор - сключеният от разстояние договор за покупко-продажба на стоки между Клиента и OMNIA.BG през платформата, неразделна част от който са и Общите условия за ползване на Платформата;
 • Промоция - реферетна цена, съответно най-ниската цена на стоката, която е обявена от Продавача в последните 30 дни преди датата на прилагане на съответната цена.
   
   
    4. Общи Положения 
   
    Общите положения засягат всички клиенти, купувачи и потребители на Платформата.
    Всяко използване от Вас на Платформата на OMNIA.BG означава, че Вие сте се запознали с Общите условия и сте се съгласили с тях. OMNIA.BG има правото да прави актуализиции по Общите условия периодично. Към всяка сделка през Платформата се  прилагат общите  условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Купувача и Продавача.
   
    5. Сключване на Договор 
    

Клинетът заявява своето желание за сключване на договор за покупко-продажба след като е избрал съответната стока, която иска да закупи през Платформата на OMNIA.BG или чрез обаждане на телефон +359 882 979 106, където може да се свърже с наш сътрудник, който ще вземе Вашата поръчка и след създаването ѝ, Вие ще я получите на посочения e-mail адрес от Вас.

Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването на уведомление от страна на Купувача на електронната му поща, че стоката от поръчката е готова за изпращане.

 
  6. Политика за Онлайн Продажба 
 

 • Право на достъп до платформата с цел регистрация и създаване на поръчка има всеки клиент;
 • Клиентът има право да публикува своето мнение за стоката, която е закупил и получил на посочените адреси в раздел "Контакти" на платформата.  Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани;
 • Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”;
 • Цените, който са обявени на сайта са в лева (BGN), с включено ДДС и всички други изисквания по закон за данъци и такси. Обявените цени на платформата са за единичен брой продукт и разходите за доставка не са включени в тази цена, освен ако не е изрично упоменато. 
 • При онлайн разплащане Продавачът не носи никаква отговорност за рамера на таксата за извършената транзакция, както и в случай на обмен на валута, прилаган от банката, в която и да е друга валута освен BGN;
 • Снимковият материал приложен към всеки един продукт/стока има за цел да създаде известна представа за предлаганата стока, а не да я представят точно. Към всяка стока има приложени описания, за да може клинтът да добие по-ясна представа за вида на закупената стока; 

7. Поръчка 

 • Клинетът може да направи заявка/поръчка на платформата за желаните стоки, чрез добавянето им в Моята количка за покупки, следвайки всяка една стъпка от платформата, за да може да завърши и изпрати своята поръчка;
 • Клиентът е длъжен да предостави точни данни за доставка на своята покупка , като дава съгласието си тези данни да бъдат предоставени на съответната куриерска фирма за извършване на доставката;
 • С изпращането на поръчката, Клиентът разрешава на OMNIA.BG  да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения договор;
 • Продавачът има право да откаже изпълнението на поръчка при следните условя:
   - некоректни или липсващи данни за доставка;
   - неналичност на стоката (за което клиентът трябва да бъде уведомен);
   - неприемане на транзакцията за онлайн плащание от страна на банката на Клиента. 
 • Клинтът упражнява правото си на отказ от договора, сключен от разстоняие, в срока, предоставен от Продавача, който не може да бъде по кратък от законоустановения. Клинетът може да се свърже с Продавача на посочените в т. 2 от настоящите Общи условия контакти.
 • Всяко връщане на закупена стока от платформата OMNIA.BG е за сметка на купувача, като това може да стане в рамките на законоустановения 14-дневен срок от момента на получаване на стоката. Стоката трябва да бъде запазен в търговски вид, да не е увредена или нарушена оригиналната ѝ опаковка. В противен случай Продавачът запазва правото си да не приеме стоката обратно и да не възстанови съответната сума. Ако стоката отговаря на посочените изисквания, Продавачът е длъжен по законов ред, в рамките на 14-дневен срок, да възстанови сумата на купувача по представената от него банкова сметка, като сумата по куриерските услуги не е включена. 
 • Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от OMNIA.BG, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани;
   

8. Поръчки и проблеми свързании с тях
 

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепядствано в някой от следните случаи:

 • Някоя от стоките, които сте заявил,и не е в наличност. В такава ситуация сътрудник на OMNIA.BG ще осъществи връзка с Вас за даване на подробна информация;
 •  Потребителят е посочил грешен или непълен адрес;
 •  Технически проблем;
 •  Клиентът, заявил стока с направена поръчка, който не отговаря на куриерската фирма и не уведомява OMNIA.BG за възпрепядстване взимането на поръчката повече от 3 пъти, губи правото си на "Клиент" на платформата;
   

9. Стоки, от които Клиентът няма право на отказ
 

Клиентът няма право да се откаже от заявената стока в следните случаи:

 • при които стоката е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Купувача и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защитата на здравето;
 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им, са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
   

10. Поверителност


 След предоставяне на своите данни на OMNIA.BG Клинтът се съгласява Продаварът да ги използва само в следните случаи:

 •  поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя/Купувача, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните поръчки;
 •  изпращане на търговски съобщения и периодични уведомления по e-mail;
 •  осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

  С предоставянето на свои данни на OMNIA.BG Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват OMNIA.BG или трети лица, които са куриери, партньори на OMNIA.BG или са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които OMNIA.BG може да разработи общи програми за офериране на стоките.

 
 11. Заплащане на закупена стока от OMNIA.BG 


Цените на стоките, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

Цената, начинът и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от OMNIA.BG, на стойност над 1000 лв., няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително чрез картово разплащане.

С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

 Заплащането на заявената стока от платформата може да стане както с картово разплащане, така и при доставката от куриера на място (наложен платеж), като клинтът има задължителна опция "Преглед преди заплащане".
 

12. Доставка на стоката
 

 • Доставките на продуктите се осъществяват чрез курерски компании СПИДИ и ЕКОНТ ЕКСПРЕС до посочен от потребителя офис на куриерска компания или до точен адрес, отбелязан от клиента;
 • Всички пратки се изпращат с опция преглед, като е желателно, потребителят да провери целостта на пратката, преди да заплати или получи пратката от куриера;
 • Доставката ще бъде извършена за период от 2-4 работни дни. Продуктите се доставят в зависимост от наличността, начинът на доставка, както и от часа, в който са регистрирани в нашата система. Периодът на доставка може да бъде различен в зависимост от периода на годината и натовареността на куриерските ни партньори. След като  поръчката бъде изпратена, ще получите имейл, с който Ви уведомяваме и потвърждаваме деня на доставка;
 • При поръчки до 59.99 лв. достаквата до офис на куриерска компания ще бъде 6.00 лв.;
 • При поръчки над 59.99 лв. доставката до офис на куриерска компания ще бъде напълно безплатна. Точна информация за цената на доставката на Вашата пратка можете да получите при завършване на поръчката си след избор на конкретен метод за доставка;
 • Преди изпращане на поръчката, OMNIA.BG има право да се свърже с Потребителя на посочените от него телефон/е-майл, за уточняване на детайли за поръчката или доставката;
 • При извънредни обстоятелства е възможно удължаване на срока за доставка, като потребителят ще бъде информаран за забавянето;
 • При невзета пратка повече от веднъж, клиентът губи правото си на безплатна доставка при всички свои бъдещи негови поръчки;
 • При неточни или сгрешени данни, предоставени от потребителя за адрес на доставката, при което стоката бъде изпратена на грешен адрес, разходите за куриерска услуга за пренасочване на пратката са за сметка на потребителя.

 

13. Гаранция за закупената стока
 

Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора, в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция. В зависимост от това, в която категория попада закупената стока зависи и нейната гаранция. На много от стоките предлагани от OMNIA.BG  има изрично упоменат срок на годност, в който продуктът трябва да бъде използван. Ако това не се случи в рамките на срока, OMNIA.BG не носи отговорност.
 Поправката/ремонтът на Стоки извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.
 Рекламация за закупена стока от OMNIA.BG може да подадете на посочения e-mail адрес или да се свържете с наш сътрудник на тел:  +359 882 979 106.

 

14. Органи, регулиращи дейността на OMNIA.BG 


 Органите, регулиращи дейността на OMNIA.BG са Комисия за защита на потребителя (КЗП) и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:
 

За КЗП: • Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti тел: 0700 111 22 email: info@kzp.bg адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
 За КЗЛД: • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ тел: 02/91-53-518 email: kzld@cpdp.bg адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

15. Писане на ревюта и коментари:
 

 Писането на Ревюта, Коментари, Въпроси и Отговори може да се прави от Клиента в раздел  „Ревюта”. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.
  Всеки Клиент, в момента на публикуването на Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:

 • да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);
 • да използва подходящ изказ, не съдържащ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;
 • да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
 • да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност

  16. Бланка/Заявление за връщане на закупена стока

   

Всеки един клинет на OMNIA.BG има правото да върне закупената стока по обясними за него причини, но тя трябва да бъде в запазен търговки вид, както е обяснено в горните раздели.

Тук може да намерите Заявление за връщане на стока/сума в рамките на 14 календарни дни от датата на получаване на съответната стока: